Dom powstaje krok po kroku

Dowiedz się jak budujemy

Kamar

kontakt@kamar-domyenergooszczedne.pl

+48 502 222 781

Etapy Budowy

Pierwszym etapem budowy domu energooszczędnego lub pasywnego jest utworzenie odpowiedniego projektu uwzględniającego analizę energetyczną. Proces ten zakłada określenie bryły, położenia, usytuowania oraz konkretnych elementów konstrukcyjnych domu ekologicznego. Pierwszą kwestią jest wybór formy, kształtu budynku. Ze względu na chęć kumulacji jak największej ilości ciepła, budowa ta powinna być maksymalnie zwarta. Wszelkie załomy kątów ścian oraz przedłużenia mogą prowadzić do niepotrzebnego zużycia energii całej konstrukcji. Innym elementem jest określenie miejsc wystawionych na nasłonecznienie oraz kierunków padania wiatru. Od tego etapu zależy ułożenie powierzchni okiennych oraz zastosowania dodatkowych osłon w domu energooszczędnym. Pomocne może okazać się skorzystanie z dobrodziejstw natury. Wszelka roślinność bądź zalesienie może stanowić niezastąpioną ochronę przed skutkami działania wiatru. Ważnym aspektem pozostaje także samo położenie domu ekologicznego. Najbardziej korzystne wydają się być wszelkiego rodzaju nachylenia, stoki oraz skarpy. W przypadku usytuowienia budynku na szczycie problemem okazać się może szkodliwy wpływ czynników atmosferycznych ze względu na zbytnią ekspozycję. Podobnie ważnym aspektem pozostaje ustalenia kształtu konstrukcyjnego oraz materiał i kolor pokrycia. Każdy wariant ma swoje określone zalety. Dachy płaskie, w zimie pokryte śniegiem uzyskują dodatkową warstwę izolacyjną. Dachy spadziste natomiast są mniej podatne na podciekanie. Wpływ koloru pokrycia pełni również swoją konkretną rolę w funkcjonowaniu domu energooszczędnego lub pasywnego. Wiadomym jest iż, ciemniejsza kolorystyka będzie powodowała większe nagrzewanie konstruckji, aniżeli zastosowany by został jasny kolor. Po zakończeniu etapu planowania można przejść do bardziej szczegółowych aspektów budowy domu ekologicznego.

Takim aspektem będą na pewno ściany. Ich konstrukcję oraz strukturę można kreować na trzy sposoby: jendorodny, dwu i trzywarstwowy. Układ jednorodny zakłada użycie jednego materiału budowlanego, który jednocześnie będzie spełniał rolę zarówno termoizolacyjną jak i konstrukcyjną. Dwu i trzywarstwowy układ rozdziela poszczególne role na różne materiały. W tych systemach termoizolatorem najczęściej będzię styropian lub wełna mineralna. Naturalnie, domy energooszczędne oraz pasywne można również wznosić na bazie innych materiałów oraz szkieletów. Jednym z nich jest konstrukcja domu kanadyjskiego, który opiera się w całości na budulcu drewnianym od strony szkieletu. Możliwe jest również zastosowanie materiałów biodegradowalnych.

Kolejnym elementem w momencie budowy domu ekologicznego jest implementacja systemów okiennych oraz drzwiowych. Z założenia muszą one wykorzystywać materiały oraz konstrukcje, które będą w jak największym stopniu blokować drogi ujścia ciepła. W swojej definicji, projekt domu energooszczędnego lub pasywnego przyjmują gromadzenie i utrzymywanie energii cieplnej. Drzwi i okna są tymi elementami, które w pełnieniu swojej określonej roli muszą być niezawodne. Dodatkowym wsparciem może byc element folii okiennych, które w sposób właściwy będą regulowały przeływ ciepła od strony nagrzewania oraz jego kumulacji. Fundamentalnym czynnikiem pozostaje jednak zawsze szczelność całego systemu.

Ważną kwestią z perspektywy funkcjonalnej całego domu energooszczędnego lub pasywnego jest odpowiednie zastosowanie poszczególnych instalacji i elementów wyposażenia. Są to aspekty, które warto rozplanować już na etapie tworzenia projektu domu ekologicznego, gdyż będą one później determinować jego poziom zużycia oraz gromadzenia energii. Wyposażenie możemy podzielić na dwa typy: instalacjje mające za zadanie ograniczyć zużywanie surowców oraz te umożliwiające ponowne wykorzystanie energii. Do pierwszej grupy zaliczać będziemy urządzenia chłodzące, grzewcze, AGD i RTV. W przypadku tego rodzaju sprzętu kluczowa będzie tzw. klasa energetyczna. Drugą grupę stanowić będą urządzenia i instalacje bardziej kompleksowe pod względem samego sposobu funkcjonowania. Większość z nim oscylować będzie wokół kwestii związanych z wentylacją domów energooszczędnych i pasywnych. Jednym z takich elementów jest na przykład rekuparator, który pozwala w pewnym stopniu odzyskiwać energię cieplną z usuwanego powietrza. Podstawowym założeniem wszystkim systemów znajdujących się w tej grupie jest właśnie utrzymanie jak największej ilości energii cieplnej w budowanym domu ekologicznym.

Projekt domu energooszczędnego może zakładać również utworzenie instalacji mających pozyskiwać energię z alternatywnych źródeł np.: energii słonecznej, wiatrowej lub geotermalnej. W podstawowym wymiarze mogą one znależć zastosowanie w procesie ogrzewania wody użytkowej, bądź też w zaawansowanej wersji do pozyskiwania energii elektrycznej. Takie rozplanowanie konstrukcji energetycznej domu ekologicznego wymaga jednak instalacji komponentów dodatkowych takich jak kolektory słoneczne czy też małe, przydomowe elektrownie wiatrowe. Budowa domu energooszczędnego może w efekcie okazać się bardziej skomplikowana oraz kosztowna, jednak tego typu rozwiązanie będzie stanowiło niewątpliwy wkład w przyszłość.

Firma Kamar serdecznie zaprasza do współpracy w kontekście prac adaptacyjnych na terenie województwa mazowieckiego.